O nás:

O nás

Asociace na ochranu, propagace a studium historického a lidového kulturního dědictví,o.s.
Reg.cod v MVČR : VJ/-1/65237/06-R
IČO 27043011

Základní myšlenka
: Zachováme vzácné historické a kulturní dědictví naších předků a nyní žijících pro ty, které přijdou po nás….


      Občanské sdružení fyzických a právnických osob„Asociace Na ochranu, propagace a studium historického a lidového kulturního dědictví“ (dále jen "OS") bylo založeno podle zákona č. 83/1990 Sb.ve znění pozdějších úprav. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

     Cílem „Asociace na ochranu, propagace a studium historického a lidového kulturního dědictví“ je:

a) Hledání, systematizace, zachování, dokumentace, popularizace i studium jak české etnografii tak i lidových tradici národnostních menšin, žijících na území České republiky.
b) Ochrana kulturního dědictví a životního prostředí presentovat své členy na vybraných konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i zahraničí apod.
c)Napomáhat k vytváření dynamického rozvoje ekonomicko-kulturních vztahů v ČR a hájit společné zájmy jejích členů. Pomáhá svým členům při jejich ekonomicko-kulturní realizaci.
d) Zapojení dětí i mládeži / zvlášť děti a mládež z problematických sociálních skupin / do činnosti, spojené z revitalizaci málo známých českých lidových tradici, svérázných lidových kultur národnostních menšin, žijících v ČR.

e) Pravidelní výuka a představovaní veřejnosti a školám ve audio-vizuálně a lektorské formě apod. zapomenuté, málo-známé a moderní české a světové lidové tradici.

f) Pořádání a organizace tématických výstav, festivalů, seminářů, konferenci, kulturních a společenských akci aj.v oblastí kultury a umění.
g). Vybudování systému vzdělávacích a informačních služeb pro školy a veřejnost.

i). Zajišťování tematických pobytů veřejnosti, dětí a mládeže z ČR a ze zahraničí za účelem propagací českých dějin a světových lidových tradici.

h) Zapojit do uvedených činnosti umělci, spisovatele, etnografy, vědecké pracovníky, muzei, knihovny, archeologické odborníky, filmové společnosti aj.

i). Vydávání publikací, knih, brožur apod. vztahujících se k uvedeným činnostem.

j). Organizace a provozování Informačně-kontaktního centra. V jehož rámkách vytvořit informační systém pro komunikaci mezi širokou veřejností, státní správou, společenskými organizacemi, podnikateli, školy a mimoškolní vzdělávací zařízení pro děti a mládež.


Kontakt: tel. 602 837 543, 726 355 011
e-mail: asociacedp@centrum.cz