Jak lze pomoci:

Jak lze pomoci

Pro jednotlivce
Příspěvkem libovolné částky.

V případě Vašeho zájmu s Vámi rádi podepíšeme darovací smlouvu a budeme Vás informovat o využití Vámi darovaných prostředků a o našich aktivitách.

Zúčastněte se organizaci a přípravy kterékoliv naší akce pro děti.

Pomozte nám jako dobrovolník.

Za tímto účelem kontaktujte: Irinu Sněgovou


Nabídka sponzorství pro podniky, firmy
Partnerem Asociaci
na ochranu, propagace a studium historického a lidového kulturního dědictví,o.s. se můžete stát prostřednictvím podpory dětských akcí.
·
Chcete-li se stát partnerem našeho OS a přispět na jeho činnost, kontaktujte nás.
· Váš dar je možné uplatnit jako odčitatelnou položku ze základu daně z příjmu. Podle domluvy s vámi uzavřeme darovací nebo sponzorskou smlouvu.
· O využití Vašeho daru Vás budeme podle naší vzájemné dohody informovat a budeme Vás informovat i o našich dalších aktivitách.
· V takovém případě nabízíme vaši propagaci na plakátech, letácích aj., na samotné akci.
O konkrétních podmínkách Vás ráda bude informovat:
Viktoria Meyer