Naše služby:

Naše služby

 I. Hudební výchova a výuka.
Kurzy
1.Skupina Vokál (K)
Komu je určen:  Kluci ve věku 6–12 let.
Intenzívita:
3 krát/ tyd.
Vyučovací hodina
: min.90 min, max.120 min.
Perspektiva:
  Zapojení do skupiny BIRICHINI.
2.Skupina Vokál (D) 
Komu je určen:  Dívky ve věku 6–15 let.
Intenzívita:
3 krát/ tyd.
Vyučovací hodina
je stanovena: Min. 90 min,max.120 min.
Perspektiva:
  Zapojení do skupiny Le FATE.
3
.Skupina Vokál (DK)
Komu je určen:  Dívky
ve věku 6–15 let.
Intenzívita:
3 krát/ tyd.
Vyučovací hodina
:min.90 min, max.120 min.
Perspektiva: Zapojení do skupiny ARCOBALENO
       V pěveckých skupinách dívky a chlapce se naučí zpěvu v různých cizích jazycích, jevištnímu pohybu, způsobu vytvoření individuálního uměleckého vzhledu.
Místo výuky: Prostory NR Meyer Company, s.r.o.

II.  Divadlo Módy a Hudby
(Fashion & Music Theatre)

Kurz

Divadlo Módy a Hudby je pro dívky od 5 do 16 let a pro kluky od 6 do 16 let.

Předpoklady: Dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost, cit pro rytmus a schopnost na něj pohybově reagovat, kladny vztah k módě a hudbě, chuť´ tvrdě cvičit, časové možností, disciplinovanost
, schopnost spolupracovat v týmu.

Divadlo Módy a Hudby umožňuje všestranný rozvoj dítěte.
Jedním z hlavních směrů Divadla je rozvoj zájmu o vnitřní svět člověka.
Věnujeme velkou pozornost uměleckému a estetickému vzdělání.
Prostřednictvím moderních oděvných forem a hudby dívky a kluci budou schopné vytvořit svůj vlastní styl a také dokážou vytvořit jedinečný vzhled pro jinou osobu.

Účast v Divadle Módy a Hudby zahrnuje vypracování a provádění tvořivosti v různých oblastech:
* v rozvoji osobnosti
* v kreativních projektech ve výtvarné dílně
* v herectví, pantomimě a řeči těla
* ve vizuálním  a dekorativním umění
* v návrhu a přizpůsobení modelu
* v jevištním pohybu a umění módní prezentace na pódiu

Začátek kurzu: Záři 2010
Délka kurzu: 8 měs.
Kurz je rozdělen do 2 semestru.
Výuka: 2 krát v týdnu po 60 min.
Cena za 1 semestr je 2.560 Kč, -
Možnost měsíční splatky !!

Pro děti předškolního věku:
Začátek kurzu: Záři 2010
Kurz je rozdělen do 2 semestrů.
Výuka: 2 krát v týdnu po 30 min.
Cena za 1 semestr je 1280 Kč,-
Možnost zaplatit nadvakrát !!

Zápisy do kurzu probíhají v měsíci před zahájením semestrální výuky nebo kdykoli po domluvě na adrese:

NR Meyer Company,s.r.o.,

ul. Boleslavská tř. 133, 288 802 (první patro, kancelář č.1) 

Domluva je možná telefonicky nebo mailem.
Viz: Úvod. Kontakty

Pozor! Kurz je možné začít navštěvovat i kdykoli během semestru-pokud není naplněna kapacita.


      III. Jazykové, Hudební a Filmové Studio
  (Language, Music
& Movie Studio)
Kurz
Co je Jazykové, Hudební a Filmové Studio (Language-MusicMovie studio? )

     Kurz je určen všem, kteří v sobě tuší herecký talent či jeho potenciál, věnují se výuce cizích jazyků nebo hudbě, zpěvu, sportu a chtějí dále rozvíjet své schopnosti. Jazykové,Hudební a Filmové studio(Language-Music Movie Studio) - je spojení výuky jazyků s hudebně-dramatickou výchovou, kde vyučování cizích jazyků probíhá prostřednictvím výuky zaklad herectví, hudby, zpěvu a dramatické výchovy.
Náš systém a metoda výuky napomáhají rozvoj hudební fantazie a celkové kreativity každého dítě.

Komu je Studio určeno?
Jazykové, Hudební a Filmové Studio je určeno dětem ve věku od 4 do 16 let.
Proč si máte vybrat naše Studio?

Účast v Studiu je vysoce stimulujícím prostředím. Jde o skvělou motivace pro výuku jazyků, která rozvíjí řečové dovednosti.
Hudba (písničky v cizích jazycích), základy hereckého projevu, realizace talentu v praxi přispívá k vývoji jazykové paměti a fantazie každého účinkujícího v divadle.
 Jaké jsou výhody výuky jazyků v Studiu?
Učení neprobíhá tradiční klasickou formou výuky, ale v aktivní činnosti každého člena skupiny. Dítě vstřebává cizí jazyk zároveň s ostatními zážitky, zdokonalují se v komunikačních dovednostech a zlepšují svůj vztah k jazyku. Nemusí se na jazyk přímo soustředit.

Pro realizace dosažených v kurzu dovednosti, každému účastníku je umožněno se podílet na natáčení krátkého dokumentárního a hraného filmů. 
Co se v takovém divadle ději?
Aplikování nových dovedností a znalostí formou atraktivního a inspirativního hudebně-dramatického projevu: hraní a zpěv podle scénáře, různé druhy improvizace, napsaní krátkého filmového scénáře.

Obsah výuky se soustřeďuje na upevnění návyků správné výslovnosti a gramaticky správném vyjádření v cizím jazyce.

Individuální přistup,umožňuje dítěti komunikovat v cizím jazyce na odpovídající mu jazykové úrovni (A1– B2).

Jak to funguje?
Uchazeč o kurz je povinni absolvovat schůzku (zápis) spojenou s ověřením jazykové úrovní a talentových předpokladů. Schůzka probíhá pouze za přítomnosti rodiče.
Po schůzce organizátory zařadí dítě podle jazykové úrovni do odpovídající skupiny.
Kurz končí veřejným promítáním nahraného filmu.
Jak často probíhá výuka?
Délka
kurzu:8 měs.

Kurz je rozdělen do 2 semestrů.

Výuka
probíhá 2 krát v týdnu po 90 min.

Cena
za1semestr:
3.200 Kč,-
Možnost měsíční splatky !!
Co můžete očekávat?
Schopnost:
* Pohotově utvořit určitou konstrukci v několika cizích jazykách.
* Využiti základní pohybový, hlasový a herecký techniky.
* Spontánně jednat.
* Nacházet psychosomatickou oporu pro hlas v různých životních situacích.
Pozor! Účast v Jazykovém, Hudebním a Filmovém Studio (Language,Music & Movie Studio) však sama o sobě neznamená zázračné zlepšení jazykových dovedností.
Výsledky výuky je velmi závislý na dítěti a jeho osobním přání dosáhnout jazykového a tvůrčího úspěchu !!!!!!
Pro každý z kurzů platí, že výuka probíhá vysoce individuálním přístupem ke každému dítěti tak, aby každé dítě získalo maximum nových dovedností v rámci svých možností .
 

 Informace:

tel. 724 562 011 - V. Meyer

tel.602 837 543   - I.Sněgová