Uskutečněné akce:

Uskutečněné akce

2006.
1. OS p
oskytlo pomoc našemu partneru Landgraf Filmu s.r.o. pro zpracováni hraného krátkého filmu ( nosič-DVD) na motivy pohádky A. Belyanina „ Kozácký pohádky“.
Formy pomoci:
- účast dobrovolníků z řad podporujících stanovy sdružení.
-
zajištění možností natáčeni filmů v určených prostorech a podmínky natáčeni.

2007.
OS se podílelo na přípravě festivalu F/X Con 2007.
Viz: Fotogalerie


2009.

1. Organizace vystoupeni vokální skupiny Birichini

2. Organizace první autorské výstavy dětských uměleckých výrobků.
Viz: Fotogalerie

3. Výstava „Inspirace“ (presentace ruční prací dospělých)
 
Viz: Fotogalerie

2010.
1.
OS se podílelo na přípravě výstavy keramického kroužku ZŠ Komenského, Nymburk

2. Dětský tvůrčí výchovně-vzdělávací Festival „Poklad národa“
Viz: Fotogalerie

3. Soutěž dívčích talentu Dívka Polabí (open).
Viz:
http://divka-polabi.firemni-web.cz