Aktuální projekty:

Aktuální projekty

Výchovně-vzdělávací projekt „Poklad národa“
Motto:
"Děti představují budoucnost společnosti i historickou kontinuitu národa“

Charakteristika akce. Výchovně vzdělávací projekt „Poklad národa“ je určen dětem a mládeži do 16 let. Každé dítě si zaslouží, aby jeho nadanost a tvůrci talent byli oceněné nejenom úzkým rodinným kruhem nebo známým okolí, ale i širší veřejnosti. Je to nezbytné pro další tvůrčí vývoj dítěti, pro zvýšeni jeho sebehodnoceni.
Uznání dětského talentu širokou veřejnosti pomůže dítěti k získání větší důvěry v samého sebe, ve své schopnosti a umožní také zažit krásný pocit úspěchu. To vše je moc důležité pro další vývoj osobnosti a pro jeho budoucnost.
Výchovně-vzdělávací tvůrčí dětsky
Festival „ Poklad národa“ otvírá široké příležitostí pro všechny děti. Programový linií festivalu umožni každému dítěti ukázat svůj zřetelný nebo skrytý talent.

Cíl projektu
.

* Podpora
výchovně-vzdělávacího procesu ve škole a v mimoškolských zařízeních pro děti a mládeže.

* Realizace a zvýšení tvůrčího potenciálu dětí a mládeže, pomoc ve vývoji estetické a duševní kultury.

* Poskytování dětem užitečných rad od odborníků z oblastí literatury a umění.

* Ukázat veřejností, že poblíž nás žijí a tvoři nadané, šikovné a cílevědomé děti.

Soutěžící jsou rozdělené na 3 kategorie:
I. kategorie – je určena žákům I stupně základních škol
II. kategorie – je určena žákům 6. – 7. ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií
III. kategorie – je určena žákům 8. – 9. ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,
IV. kategorie – kolektivní práce.
Metodicky pokyny
*U práce je třeba uvést jméno a příjmení autora, věk, kontaktní telefonní číslo, školní ročník a školu.
*Zaslané dětské práce vyhodnotí odborná porota.
*Oceněné budou
všechny práce, z nich7 vybraných v každém žánru a z každé věkové kategorii budou vystavené na festivalu.

*V průběhu festivale finalisty soutěží se zúčastni setkáni se známými českými spisovateli, básníky, scenáristy, umělce, režiséry, novinaře, redaktory novin a časopisu a dalšími známy a zajímavý osobností.

 Programový linií festivalu
I. Literární salón. Soutěž dětského literárního projevu.
Nominace:
Poezie – 1 báseň od 1 účastníka.

Povídka – 1 povídka od 1 účastníka.

Pohádka – 1 pohádka od 1 účastníka.
II. Soutěž mladých šikovných scenáristů.
Scénář k filmu-pohádce nebo fantazy.

Věk soutěžících:
10 – 16 let.

1 scénář od 1 účastníka nebo od skupiny.

Podmínky pro scénář:

Dějství se odehrává v Česku
Obsah scénáře max. 10 listů
Velikost písmena – 14
Styl – Courier New.
III. Soutěž dětských novinářů
- Reportáže z dějin kolem sebe.

-
Aktuální zpravodajská informace o životě ve škole

-
Fotoreportáže ze života svých spoluobčan nebo spolužáků.
IV. ComMisie.
Soutěž je určena dětem, které rády kresli comixy.
Úkolem je nakreslit comix v žánru fantasy, spojený z záhady, legendy a mýty Česka.
Formát A4 

Počet
listů : maximálně 2

Počet snímků na 1 list: maximálně 6

V. Ateliér umění a řemesel. Soutěž ve výtvarném projevu.
1. Soutěž obrázků na téma „Magické barvy dětství ".    
Podmínka: Od každého soutěžícího – 1 obrazek.
2. Tvůrčí soutěž „Jsem autor“.

Podmínka: 1 výrobek od jedeného účastníka.
VI. Mini atelier „Kostým Show.“
Téma: „Jsem návrhář filmových kostýmu“. 
Podmínky:

*1 kostým od 1 účastníka nebo skupiny.

*Návrh, zpracovaní a předvádění kostýmu pro možná vlastní budoucí film fantasy, sci-fi nebo pohádku.

*Kostým má vyjádřit smysl filmové fantazy postavy a je zpracován z nestandardních materiálů, nepřiklad: papír, celofán, fólie, drát apod. *Ukázka filmového kostýmu má byt provedena v hudebním doprovodu, v pohybovém nebo v slovním představení, který by zdůraznil kostým. *Délka předvádění do 1 min.
VII. Mini dílna „FXKid´s“

Soutěž je pro nadšene, kteřé rádí vyjadřuji své tvůrčí vize a představivost s pomocí make-up, barevných líčidel, nebo hřebně a vlasových doplněk.

Téma: Pohádková nebo fantazy postava.

Podmínky:
Ukázka maskérské(vizažistské), kadeřnické práci se provádí v místě konání základního kola soutěže.
Výstavy
„Kouzelní skříňka mých prarodičů“.
Presentace výtvarného umění babiček a dědečků.
Chcete-li se pochlubit talentem a nadáním vašich prarodičů, můžete se zúčastnit mimosoutěžní výstavy tak, že dodáte na výstavu umělecká díla vašich babiček a dědečků. Může to byt lidové umění různého žánru. Maximální počet výrobku: 3 od každého prarodiče.
Velká sbírka malých sběratelů.
Vystavovateli: školáci I stupně.
Maximální počet z kolekcí je 10 exemplářů.

POZOR!

Uzávěrka přihlášek do základního kola: 10 prosince 2010
Po vyplnění přihlášky do účasti v základném kole, účastník obdrží pozvánku, na které bude uveden datum, čas a místo konaní výběrové kvalifikační soutěže.
Kompletní informace, přihlášky a konzultace zájemci obdrží na adrese:
ul. Boleslavská tř. 133, Nymburk, kancelář č.1, I patro,
tel. 602 837 543, 724 562 011.


Soutěž dívčích talentu Dívka Polabí 2011 (open).
Viz: http://divka-polabi.firemni-web.cz